Aparat słuchowy

Aparat słuchowy w Przychodni VertigomedJak uzyskać aparat słuchowy?

W pierwszym etapie należy wykonać badanie słuchu, aby stwierdzić rodzaj i stopień niedosłuchu, a tym samym potrzebę posiadania aparat słuchowego. Kolejnym punktem jest konsultacja u lekarza laryngologa lub audiologa, który następnie wystawia wniosek na zaopatrzenie w aparat słuchowy i indywidualną wkładkę uszną – taki wniosek pełni rolę „recepty”. Kryterium refundacji jest określona wartość ubytku słuchu, dla dorosłych wynosi ona 40 dB, dla młodzieży i dzieci 30 dB.

Ważne jest by po tej wizycie wniosek został zatwierdzony w wojewódzkim oddziale NFZ. Następnie można już umówić się z protetykiem słuchu, który na podstawie przeprowadzonego wcześniej badania słuchu dobiera odpowiedni do ubytku słuchu model aparatu słuchowego oraz pobiera odlew ucha w celu wykonania wkładki usznej. Na kolejnej wizycie następuje ustawienie i odbiór aparatu. Cena końcowa aparatu i wkładki zostaje pomniejszona o kwotę refundacji przyznaną przez NFZ – po przedstawieniu podstemplowanego – zatwierdzonego w NFZ – wniosku na aparat i wkładkę.

W celu wykonania badania słuchu kwalifikującego do aparatu słuchowego oraz konsultacji lekarskiej wraz z wystawieniem wniosku na aparat – zapraszamy do umówienia wizyty w Przychodni Specjalistycznej Vertigomed przy Al. Warszawskiej 15 w Lublinie, tel. 515 863 838

niedosłuchIle wynosi wysokość dofinansowania NFZ do aparatu słuchowego?

  • dzieci i młodzież do 26 roku życia – refundacja wynosi 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe. Refundacja przyznawana jest raz na 3 lata.
  • dorośli, po 26 roku życia – refundacja wynosi 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych raz na 5 lat.
  • inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja wynosi 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Warunkiem jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie.

Inne możliwości refundacji aparatów słuchowych

Część osób może dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPS/PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:

• posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
• posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ
• mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR
• złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy

Lista PCPR dla poszczególnych powiatów znajduje się pod adresem:  http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Wysokość refundacji jest zróżnicowana. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w MOPS/PCPR.
Dokumenty wymagane to: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, udokumentowane dochody, kserokopię potwierdzonego w NFZ zlecenia na aparat słuchowy, kosztorys aparatu słuchowego (czyli faktura pro-forma wystawiona w gabinecie protetycznym), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wypełniony wniosek o dofinansowanie z PCPR.