Badanie VHIT

Badanie VNG – eHIT, czyli Video Head Impuls Test (VHIT), to badanie czynności narządu przedsionkowego – błędnika, poprzez diagnostykę odruchu przedsionkowo-ocznego. Umożliwia diagnostykę zaburzeń funkcjonowania kanałów półkolistych. Badanie VHIT ma wiele zalet. Jest badaniem szybkim, może być stosowane jako badanie przesiewowe w celu wstępnej diagnostyki zawrotów głowy. Dodatkowo, w stosunku do klasycznego badania VNG pozwala badać kanały półkoliste przednie oraz tylne, których dysfunkcja nie była dotąd wykrywana podczas badania videonystagmograficznego. Badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, jest krótsze i mniej stresujące niż tradycyjne badanie VNG. Badanie VHIT jest cennym uzupełnieniem panelu badań wykonywanych w celu oceny pracy całego układu równowagi pacjenta. Dzięki identyfikacji sakkad jawnych i ukrytych – badanie VHIT jest obok próby kalorycznej, bardzo użytecznym narzędziem do diagnostyki zaburzeń obwodowej części narządu przedsionkowego.