Cennik

Cennik usług medycznych

Akceptujemy płatności kartami:

 

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacja laryngologiczna

140 zł

Konsultacja laryngologiczna – dzieci

140 zł

Konsultacja laryngologiczna – dzieci – z videofiberoskopią nosogardła (badaniem trzeciego migdałka)

200 zł

Konsultacja audiologiczna

140 zł

Konsultacja foniatryczna

140 zł

Konsultacja foniatryczna z endoskopowym badaniem krtani

180 zł

Telekonsultacja laryngologiczna

90 zł

ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE

Podcięcię wędzidełka języka

300 zł

Tamowanie krwawienia z nosa

100 zł

DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA

Pobranie wymazu z gardła / nosa

30 zł

Wymaz z gardła – szybki test w kierunku paciorkowców grupy A (wynik po 5 minutach)

50 zł

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA

Badanie endoskopowe krtani

130 zł

Videolaryngostroboskopia

150 zł

Videofiberoskopia z oceną migdałka gardłowego

150 zł

Videofiberoskopia nosa / gardła / krtani

150 zł

DIAGNOSTYKA AUDIOLOGICZNA

Audiometria tonalna

40 zł

Audiometria słowna (mowy)

50 zł

Audiometria impedancyjna (tympanogram)

30 zł

Audiometria impedancyjna (tympanogram, odruchy strzemiączkowe)

40 zł

Audiometria impedancyjna (tympanogram) + Otoemisja akustyczna (DPOAE) 60 zł
Audiometria tonalna i impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)

60 zł

Audiometria tonalna i impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe) + Otoemisja akustyczna (DPOAE)

80 zł

Tympanometria + Otoemisja akustyczna (DPOAE)

60 zł

Próba nadprogowa (Fowler – ABLB, SISI)

30 zł

Otoemisja akustyczna (DPOAE)

50 zł

Otoemisja akustyczna (Pressurized DP)

50 zł

ETF – ocena funkcji trąbki słuchowej

50 zł

Tympanometria szerokopasmowa (3D)

100 zł

ABR (progi)

200 zł

ABR (latencje)

200 zł

DIAGNOSTYKA OTONEUROLOGICZNA

VNG – pełne badanie (statyczne, kaloryczne, wzrokowe, położeniowe)

300 zł

  • VNG – tylko próby wzrokowe (śledzenie, sakkady, optokineza)

100 zł

  • VNG – tylko próby położeniowe

100 zł

  • VNG – tylko próba kaloryczna

200 zł

VNG – test eHIT (VHIT)

200 zł

Shift-OAE (diagnostyka w kierunku choroby Meniere’a)

250 zł

VEMP (miogenne przedsionkowe potencjały wywołane)

300 zł

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SNU I BEZDECHÓW

Przesiewowe badanie polisomnograficzne

400 zł

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.
1 strona wyciągu albo odpisu

7,50 zł

1 strona kopii albo wydruku

0,25 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

1,50 zł