Cennik

Cennik usług medycznych

Akceptujemy płatności kartami:

 

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacja laryngologiczna

200 zł

Konsultacja laryngologiczna – dzieci

250 zł

Konsultacja laryngologiczna – dzieci – z videofiberoskopią nosogardła (badaniem trzeciego migdałka)

250 zł

Konsultacja audiologiczna

200 zł

Konsultacja foniatryczna

200 zł

Konsultacja foniatryczna z badaniem endoskopowym/videofiberoskopowym

280 zł

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

Pobranie wymazu z gardła / nosa / nosa

50-60 zł

Wymaz z gardła – szybki test w kierunku paciorkowców grupy A (wynik po 5 minutach)

50 zł

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA

Badanie endoskopowe krtani

200 zł

Videolaryngostroboskopia

200 zł

Videofiberoskopia z oceną migdałka gardłowego

200 zł

Videofiberoskopia nosa / gardła / krtani

200 zł

DIAGNOSTYKA AUDIOLOGICZNA – BADANIA SŁUCHU

Audiometria tonalna

60 zł

Audiometria słowna (mowy)

60 zł

Audiometria impedancyjna (tympanogram)

50 zł

Audiometria impedancyjna (tympanogram, odruchy strzemiączkowe)

60 zł

PAKIET: Audiometria impedancyjna (tympanogram) + Otoemisja akustyczna (DPOAE) 100 zł
PAKIET: Audiometria tonalna + Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)

100 zł

PAKIET: Audiometria tonalna + Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe) + Otoemisja akustyczna (DPOAE)

120 zł

Audiometria wysokoczęstotliwościowa 80 zł
Próba nadprogowa (Fowler – ABLB, SISI)

30 zł

Otoemisja akustyczna (DPOAE)

60 zł

Otoemisja akustyczna (Pressurized DP)

60 zł

ETF – ocena funkcji trąbki słuchowej

60 zł

Tympanometria szerokopasmowa (3D)

100 zł

DIAGNOSTYKA OTONEUROLOGICZNA – BADANIA BŁĘDNIKA

VNG – pełne badanie błędnika (próby statyczne, kaloryczne, wzrokowe, położeniowe)

400 zł

  • VNG – tylko próby wzrokowe (śledzenie, sakkady, optokineza)

150 zł

  • VNG – tylko próby położeniowe

150 zł

  • VNG – tylko próba kaloryczna

250 zł

VNG – test eHIT (VHIT)

250 zł

Shift-OAE (diagnostyka w kierunku choroby Meniere’a)

300 zł

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SNU I BEZDECHÓW

Przesiewowe badanie polisomnograficzne

500 zł

ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE

Podcięcię wędzidełka języka (2 wizyty)

200+200 zł

Tamowanie krwawienia z nosa

200 zł

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.
1 strona wyciągu albo odpisu

7,50 zł

1 strona kopii albo wydruku

0,25 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

1,50 zł