CPAP

CPAP (continuous positive airway pressure), to metoda leczenia pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny ze pomocą urządzeń tzw. protez powietrznych wytwarzających ciągłe dodatnie cisnienie w drogach oddechowych. CPAP jest skuteczną metodą postępowania zalecaną w kazdej postaci choroby nawet tej najcięższej. Stosowanie aparatu CPAP likwiduje chrapanie i bezdechy oraz przywraca prawidłową strukturę snu. Przy właściwym leczeniu ustępują również objawy senności dziennej, a chorzy odczuwają poprawę jakości życia.

Wystawiamy wnioski na refundację aparatów CPAP. Refundacja NFZ na aparat CPAP wynosi aktualnie 1890 PLN brutto i nie zależy od rodzaju stosowanego aparatu. Dodatkowo pacjenci mogą starać się o dofinansowanie ze strony: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR).