Diagnostyka

W przychodni specjalistycznej Vertigomed wykonujemy następujące badania:

 • Audiometria tonalna – podstawowe badanie słuchu
 • Audiometria mowy
 • Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)
 • Tympanometria szerokopasmowa
 • Próba nadprogowe (SISI, Stenger, ABLB)
 • Próba ETF (badanie trąbki słuchowej)
 • Otoemisja akustyczna
 • Otoemisja akustyczna z funkcją wyrównywania ciśnienia (Pressurized-DP)
 • Badanie ABR
 • Badanie VNG
  • Badanie VNG – próby wzrokowe
  • Badanie VNG – próby położeniowe
  • Badanie VNG – próba kaloryczna
 • Badanie VHIT – eHIT
 • Badanie VEMP (oVEMP, cVEMP)
 • Polisomnografia – badanie bezdechów podczas snu

Przychodnia Vertigomed jest ośrodkiem kompleksowej diagnostyki i leczenia zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, szumów usznych i zaburzeń słuchu. Dysponujemy własną pracownią diagnostyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do badań audiologicznych. Chcąc zapewnić naszym Pacjentom najwyższy standard opieki medycznej wprowadzamy do naszej oferty badania, które istotnie zwiększają możliwości i skuteczność procesu diagnostycznego. Takimi badaniami w naszej ofercie są: tympanometria szerokopasmowa (WBT) oraz badanie otoemisji akustycznej
z funkcją wyrównania ciśnienia.