[zoom_api_link meeting_id=”6354323671″ link_only=”no”]

Aby dołączyć do video-rozmowy proszę klikamy:

  • Join via Zoom App – aby skorzystać z dodatkowego programu Zoom do wideorozmów na komputerze (nie wymaga instalacji)
  • Join via Web Browser Join – aby skorzystać z aplikacji w przeglądarce internetowej (działa również na telefonach)

Alternatywnie można zainstalować aplikację ZOOM ze sklepu na telefonie i połączyć się z Meeting ID: 6354323671