Opłata za telekonsultację


Szanowni Pacjenci!

Za pomocą bezpiecznych płatności internetowych mogą Państwo opłacić zrealizowane lub zaplanowane teleporady w naszej przychodni, klikająć w TEN LINK.