Nowość w diagnostyce choroby Meniere’a! Shift-OAE.

W Przychodni Specjalistycznej Vertigomed do diagnsotyki zawrotów głowy wprowadziliśmy nowoczesne badanie Shift-OAE. Badanie to ma szczególne zastosowanie przy podejrzeniu choroby Meniere’a. Badanie Shift-OAE, które charakteryzuje się bardzo wysoką czułością w wykrywaniu wodniaka błędnika obserwowanego w chorobie Meniere’a, szczególnie w okresie okołonapadowym. Shift-OAE polega na rejestracji zmian przesunięcia w fazie otoemisji akustycznej, w różnych pozycjach ciała.  Badanie Shift-OAE jest badaniem bezpiecznym, jest niebolesne i nie wywołuje zawrotów głowy oraz nie nasila dolegliwości.