U 27,4% pacjentów nie rozpoznaje sie przyczyny zawrotów głowy

Czy należysz do tej grupy?

pacjenci-100Zawroty głowy występują u około 16% ludzi.  Zdarzają się statystycznie częściej u kobiet (70%) i częstotliwość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Powyżej 50 roku życia na zawroty głowy skarży się 45% pacjentów, natomiast po 60 roku życia problem dotyka około 60% społeczeństwa. Wskaźnik przynajmniej jednokrotnego wystąpienia zawrotów głowy u osób dorosłych w wieku 18-79 lat wynosi 7% w ciągu całego życia i 4,9% w ciągu jednego roku. Nasilenie zawrotów głowy bywa zmienne. Różne są także przyczyny dolegliwości.  Na podstawie doniesień naukowych stwierdzono, że u 19 do 27,4% pacjentów z zawrotami głowy nie udaje się ustalić przyczyny problemu.

Odmienną grupą są pacjenci u których nie zastosowano prawidłowej pełnej diagnostyki. W panelu wielu badań dodatkowych zmierzających do ustalenia przyczyny problemu nie może zabraknąć badania błędnika, czyli badania videonystagmograficznego – VNG, które pozwala ocenić sprawność tego narządu i pomaga potwierdzić lub wykluczyć błędnik jako przyczynę dolegliwości.

Jakie zatem są najczęstsze przyczyny zawrotów głowy?

dizziness-manCharakter dolegliwości określany przez pacjentów jako zawroty głowy i zaburzenia równowagi bywa bardzo różny. W poszukiwaniu przyczyn zawrotów bardzo ważne są: częstotliwość występowania objawów, okoliczności, w których dochodzi do objawów,  czas trwania, przyjmowane leki, współistniejące objawy.

Do najczęstszych przyczyn należą:

  • łagodne położeniowe zawroty głowy (BPPV)
  • przyczyny pochodzące z ośrodkowego układu nerwowego
  • choroba Meniere’a
  • zapalenie błędnika (Neuronitis vestibularis)
  • schorzenia ogólne (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, cukrzyca)
  • choroby kręgosłupa szyjnego