Virtual Reality Vertigo Therapy

W naszej przychodni świadczmy kompleksową usługę VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy), która skierowana jest do pacjentów z zawrotami głowy. Składa się z programu diagnostycznego podczas którego wykonywana jest diagnostyka laryngologiczna, audiologiczna i otoneurologiczna. Etap diagnostyki ma na celu ustalić rodzaj i podłoże zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. W zależności od wyników badań, cześć pacjentów kwalifikowana jest do programu terapeutycznego zawrotów głowy z użyciem ćwiczeń wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Dotyczy to pacjentów z uszkodzeniem układu równowagi o typie obwodowym. Po ukończeniu leczenia chorzy objęci są dalszą opieką zgodnie z indywidualnym harmonogramem wizyt kontrolnych.