Badanie VNG

Badanie VNG czyli videonystagmografia

Maska do badania VNG
Maska (gogle) do badania VNG

Videonystagmografia (VNG, badanie błędnika) jest nowoczesną metodą diagnostyczną stosowaną u pacjentów z zawrotami głowy. VNG jest nieinwazyjnym, niebolesnym badaniem służącym do oceny sprawności narządu przedsionkowego – czyli błędnika, Badanie składa się z szeregu testów, podczas których przeprowadza się stymulację  bodźcami wzrokowymi i cieplnymi. W trakcie badania pacjent ma założone specjalne video-gogle wyposażone w kamery rejestrujące ruchy gałek ocznych. Jednym z elementów badania jest próba kaloryczna, podczas której do uszu pacjenta podaje się ciepłe/zimne powietrze. W skład badania wchodzą następujące testy:  oczopląsu samoistnego, śledzenia, sakkadowe, optokinetyczne, położeniowe oraz kaloryczne. Przy użyciu maski VNG wykonuje się także testy diagnostyczne w kierunku łagodnych położeniowych zawrotów głowy (ang. benign paroxysmal positional vertigo – BPPV), czyli najczęściej występującej przyczyny zawrotów głowy pochodzenia obwodowego. Podczas badania chorzy odczuwają niewielkie zawroty głowy, które ustępują po zakończeniu badania.

W Przychodni Specjalistycznej Vertigomed wykonujemy pełne badanie VNG składające się z prób statytycznych, prób kalorycznych (kalorymetrii) oraz prób położeniowych i wzrokowych. Wynik i opis badania VNG  wydawany jest pacjentowi bezpośednio po wykonaniu badania.

Przygotowanie do badania VNG – ważne informacje:

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się pacjenta do zaplanowanego badania VNG. Pacjent na badanie błędników powinien zgłosić się na czczo lub jedząc tylko niewielkie lekkostrawne śniadanie. Przeciwwskazany jest makijaż, w szczególności pomalowane rzęsy. Chorzy po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem prowadzącym powinni odstawić leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy na 3-4 dni przed badaniem. Bezpośrednio po badaniu VNG pacjent nie powinien prowadzić samochodu ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy i osłabienia. W trakcie szeregu testów wykonywanych podczas diagnostyki videonystagmograficznej pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy, złe samopoczucie, nudości.  Należy więc zarezerwować sobie w dniu badania, odpowiednią ilość czasu, aby móc spokojnie odpocząć. Pacjenci szczególnie wrażliwi oraz osoby starsze powinni przyjść na badanie w asyście opiekuna.